Category Archives: E

e-commerce

komercijalne transakcije koje se obavljaju elektronskim putem, primarno putem Interneta


postane najveći e-commerce site u Europi

JL, 14.01.2004.


Pogled u svijet uvoznika Kosmodiska, apsolutnog vladara e-commercea … ovog dijela Europe …

Svijet, kolovoz 2013.

e-cigareta

elektronska cigareta; proizvod u obliku cigarete u kojem se upotrebljava tekućina na bazi nikotina koja se pretvara u paru i udiše; često se koristi kako bi se odviklo od pušenja


Neki su liječnici i ranije govorili da je zdravstveni rizik od para koje stvara e-cigareta znatno manji, no već se duže debatira koliko su i jesu li ove cigarete opasne po zdravlje.

www.net.hr, 07.10.2013.

e-bonton

pravila ponašanja na internetu i prilikom korištenja internetskih usluga poput pisanja elektroničke pošte i sl.


Ujedno, e-bonton se, kao svojevrsna vizija smjernica za komunikaciju novog doba, objavljuje u godini u kojoj se obilježavaju tri značajne obljetnice iskustva u komunikacijama – 130 godina fiksne telefonije u Hrvatskoj, 20 godina mobilne telefonije te pet godina MAXtv-a.

www.tportal.hr, 28.12.2011.