Uvjeti korištenja rječnika

Rječnik je dostupan za korištenje samo uz uvjet da se navede autore i internetsku stranicu s koje je preuzet, te poštuje opća autorska prava i prava intelektualnog vlasništva.

Molimo Vas rječnik citirajte na sljedeći način:

Muhvić-Dimanovski, V., Skelin Horvat, A., Hriberski, D., 2016.,  Rječnik neologizama u hrvatskome jeziku, www.rjecnik.neologizam.ffzg.unizg.hr