e-

skr. od elektronski, prvi dio u složenicama

e-adresa

elektronska adresa, adresa e-pošte; prev. prema engl. e-mail


Pošaljite na na e-adresu … svoje podatke …

Gloria IN, 06.07.2013.

e-Bay

naziv internetske stranice za kupovinu i prodaju dobara


Na e-Bayu se, primjerice, može kupovati i običnim debitnim karticama …

D&D, JL, 21.07.2013.

e-bonton

pravila ponašanja na internetu i prilikom korištenja internetskih usluga poput pisanja elektroničke pošte i sl.


Ujedno, e-bonton se, kao svojevrsna vizija smjernica za komunikaciju novog doba, objavljuje u godini u kojoj se obilježavaju tri značajne obljetnice iskustva u komunikacijama – 130 godina fiksne telefonije u Hrvatskoj, 20 godina mobilne telefonije te pet godina MAXtv-a.

www.tportal.hr, 28.12.2011.

e-cigareta

elektronska cigareta; proizvod u obliku cigarete u kojem se upotrebljava tekućina na bazi nikotina koja se pretvara u paru i udiše; često se koristi kako bi se odviklo od pušenja


Neki su liječnici i ranije govorili da je zdravstveni rizik od para koje stvara e-cigareta znatno manji, no već se duže debatira koliko su i jesu li ove cigarete opasne po zdravlje.

www.net.hr, 07.10.2013.

e-commerce

komercijalne transakcije koje se obavljaju elektronskim putem, primarno putem Interneta


postane najveći e-commerce site u Europi

JL, 14.01.2004.


Pogled u svijet uvoznika Kosmodiska, apsolutnog vladara e-commercea … ovog dijela Europe …

Svijet, kolovoz 2013.

e-Dnevnik

internetska aplikacija za vođenje školskoga dnevnika u elektronskome obliku, eksperimentalno uveden u škole od 2011/2012.


Škole koje su već uključene u e-Dnevnik, a sada žele uključiti dodatne razredne odjele ili područne škole ne trebaju slati zahtjev za uključenje. Isto tako, škole koje su uključene u e-Dnevnik, a koje nastavu izvode na različitim lokacijama ne trebaju slati zahtjev za uključenje ukoliko žele uključiti dodatne lokacije.

www.carnet.hr, 15.10.2015. (zadnji pristup)

e-dozvola

elektronska građevinska dozvola


Od 1. siječnja uvodi se e-dozvola koja će svima biti dostupna, a investitori i građani će u bilo kojem trenutku znati u kojoj im je fazi postupak, što moraju dostaviti za građevinsku dozvolu i koliko brzo će je dobiti.

www.monitor.hr, 05.12.2013.

e-grad

umrežavanje gradskih institucija poput upravnih  tijela, muzeja, knjižnica, zdravstvenih institucija i sl.


Povezivanje gradskih subjekata kao što su komunalne organizacije, muzeji, knjižnice, učilišta, zdravstvene i slične institucije suvremenom telekomunikacijskom mrežom, kojom im se omogućuje međusobno besplatno telefoniranje i širokopojasna razmjena podataka, temeljna je premisa funkcioniranja digitalne infrastrukture suvremenih gradova. Ovog tjedna T-HT je predstavio projekt “e-grad”, kojim je takvo telekomunikacijsko rješenje implementirao u Koprivnici, u kojoj će dodatno, u sklopu digitalizacije grada, građanima kroz nekoliko hot spotova postavljenih na javnim površinama biti omogućen besplatan bežični pristup internetu.

JL, 20.03.2007.

e-imenik

elektronski školski imenik; digitalizirani imenik za upis ocjena


Umjesto teškog i velikog imenika, profesorica M.N. na sat matematike dolazi s elektroničkom napravom, nalik na popularni iPad. No, riječ je o e-imeniku.

www.dnevnik.hr, 29.09.2011.