Tag Archives: prema tal.

bankomat

im. m   automat za isplatu i uplatu novca


na bankomatima se dizalo prosječno

JL, 27.01.2004.

balonijada

im. ž  zabava s balonima


Balonijada i zmajada za djecu

Za djecu vrtićke dobi u nedjelju će se na Bundeku održati balonijada i zmajada.

Metropola, 10.05.2007.