e-adresa

elektronska adresa, adresa e-pošte; prev. prema engl. e-mail


Pošaljite na na e-adresu … svoje podatke …

Gloria IN, 06.07.2013.