e-bonton

pravila ponašanja na internetu i prilikom korištenja internetskih usluga poput pisanja elektroničke pošte i sl.


Ujedno, e-bonton se, kao svojevrsna vizija smjernica za komunikaciju novog doba, objavljuje u godini u kojoj se obilježavaju tri značajne obljetnice iskustva u komunikacijama – 130 godina fiksne telefonije u Hrvatskoj, 20 godina mobilne telefonije te pet godina MAXtv-a.

www.tportal.hr, 28.12.2011.