e-Bay

naziv internetske stranice za kupovinu i prodaju dobara


Na e-Bayu se, primjerice, može kupovati i običnim debitnim karticama …

D&D, JL, 21.07.2013.