e-commerce

komercijalne transakcije koje se obavljaju elektronskim putem, primarno putem Interneta


postane najveći e-commerce site u Europi

JL, 14.01.2004.


Pogled u svijet uvoznika Kosmodiska, apsolutnog vladara e-commercea … ovog dijela Europe …

Svijet, kolovoz 2013.