CD player

im.m    uređaj za reprodukciju, uređaj koji čita podatke pohranjene na CD-u


CD player kao igraća konzola

VL, 27.01.2004.