CD–ROM

im. m    kompaktni disk koji služi samo za čitanje u računalima; prema engl. skr. compact disc read-only memory


Obilje podataka na CD-ROM-u

CD-ROM o Ivanu Meštroviću prvi je elektronski katalog stalnog postava Atelijera Meštrović u Zagrebu, čije je izlaženje omogućilo Ministarstvo kulture. Urednica i autorica CD-ROM-a viša je kustosica Ljiljana Čerina.

VL, 16.01.2002.