CD shop

im. m    trgovina specijalizirana za prodaju CD-a


Većinu bih potrošio na tehničke novotarije, primjerice kompjutor kakav još ni Bush nema, a dio bi ostavio u nekom CD shopu na osam katova.

JL, 17.04.2003.