hakiran

pridj.    koji je pretrpio računalnu zloupotrebu, provalu; v. hakeriran


Greška se nalazi na samoj SIM kartici, odnosno na njezinom plastičnom dijelu koji sadrži ključne podatke o korisniku, a koji se smatra najsigurnijim dijelom mobilnog uređaja i koji na ovaj način dosad nije mogao biti hakiran.

www.index.hr, 22.07.2013.