hakeriran

pridj.     koji je pretrpio računalnu zloupotrebu, provalu; v. hakiran


Istodobno su se dogodile dvije stvari i HThinet je bio hakeriran, link prema svijetu bio je na neki način zaustavljen.

JL, 23.04.2001.