kostur u ormaru

fraza koja se u engleskome odnosi na neku tajnu ili inkriminirajuću informaciju o komu ili čemu; prema engl. A skeleton in the closet


Ali, ajme – otkriveni su “kosturi u ormaru”, kako su nazvali dugove koje je bivša vlast ostavila u nasljedstvo a na koje navodno nitko nije računao.

VL, 21.02.2004.