korisnik

im. m    najčešće u značenju računalni ili korisnik interneta; prema engl. user


Prosječni korisnik koji želi surfati, (…)

JL, 14.01.2004.