konzumizam

im. m    ekonomska politika kojoj je cilj potaknuti potrošnju; v. konzumerizam


U doba ultimativnog konzumizma odabir poklona (…)

Lifestyle; Globus, zima 2004.