konzumerizam

im. m    u ekonomiji konzumerizam predstavlja ekonomske politike kojima je cilj potaknuti potrošnju; v. konzumizam


U kulturi masovnjaštva, voajerizma i konzumerizma savršeni život (…)

Metro Express, 28.08.2006.