konfiguracija

im. ž    u računalstvu je to konkretan izbor računalnog sklopa, a pojam se koristi u mnogim disciplinama u značenju oblikovanosti, rasporeda ili položaja


(…) ponuđenoj konfiguraciji neće naći odgovarajuću snagu.

JL, 14.01.2004.


(…) predstavlja jeftinu konfiguraciju optimiziranu za tipične računalne aplikacije (…)

JL, 14.01.2004.