komponenta

im. ž    (operativni) dio kakvog uređaja ili sustava


(…) komponente koje se nalaze u predstavljenom računalu (…)

JL, 14.01.2004.