ključ

im. m    dio enkripcijsko-dekripcijskog sustava koji omogućava šifriranje poruka i zaštitu privatnosti; prema engl. key


javni ključ

Već gotovo tradicionalno, jedno od najzanimljivijih predavanja na konferenciji održao je redoviti gost Windaysa Rafal Lukawiecki, ovaj put na temu sigurnosti u uporabe kriptografije, te javnih ključeva.

VL, 07.04.2003.


privatni ključ

bilo je riječi o simetričnom i asimetričnom kriptiranju, javnim i privatnim ključevima, digitalnim potpisima i certifikatima, te njihovim prednostima i potencijalnim opasnostima za korisnike.

VL, 07.04.2003.