koalicija voljnih

im. ž    koalicija SAD-a i zemalja koje su podupirale napad SAD-a na Irak 2003.


Koalicija voljnih označava savezništvo SAD-a i država koje ga dobrovoljno, vojno ili politički, podupiru u ratu u Iraku.

JL, 27.03.2003.