skater

im. m    koji se vozi na skateu (skejtu), koji se bavi skejtanjem; v. skejter


Brački kamen na Trgu žrtava fašizma obilježen je tragovima skateova, donje stube ulaza u Mimaru imaju zaobljene bridove, a na Jelačić-placu ljudi često moraju paziti da se ne sudare s nama dok jurimo – rekao je Tibor Janči, tajnik Kluba i aktivni skater.

Riječ je o programu «Mi radimo svoj skatepark», u kojem bi članovi Kluba, nakon dodjele lokacije, sami izradili rampe za park i «skateonicu», u kojoj bi iskusni skateri kroz radionice u parku podučavali sve zainteresirane ovim vještinama.

Ljubljana ih ima čak šest! – istaknuo je Andor Janči, koji je stariji od 50 godina i nije skater, ali je na nagovor sina Tibora odlučio pomoći u osnivanju Kluba «Panika».

VL, 04.05.2002.