hipersenzacija

im. ž    senzacija velikih, globalnih razmjera


Pripreme za tu hipersenzaciju već su počele (…)

VL, 30.01.2004.