hiperprodukcija

im. ž    proizvodnja dobara koja je veća od potreba tržišta


Festival «luzera» Grada Zagreba je unatoč hiperprodukciji domaće festivalske scene jedinstvena manifestacija koja (…)

JL, 23.05.2002.