Hi-Fi sistem

im. m    uređaj koji omogućava za visoku kvalitetu zvuka


(…) omogućuje dijeljenje multimedijalnog sadržaja između Računala i Hi-Fi sistema (…)

Lifestyle; Globus, zima 2004.