hi-fi komponenta

im. ž    uređaj ili dio uređaja koji omogućava za visoku kvalitetu zvuka


(…) network hi-fi komponenti u sustavu bežične komunikacije (…)

Lifestyle; Globus, zima 2004.