gmazara

im. ž    nastamba za gmazove


(…) najatraktivnija Tropska kuća, gmazara, Duh monsunskih šuma, gdje su razni gmazovi i druge egzotične životinje.

JL, 30.01.2004.