GM voće

genetski modificirano voće s ciljem poboljšanja određenih karakteristika


(…) prema trenutnom stanju stvari, ako uzgajivači prihvate GM
voće, izgubit će u potpunosti europsko tržište jer su svi veći proizvođači hrane u Europi (…)

Vjesnik, 7. i 8. 05.2005.