genetski modificiran

organizam čiji su geni modificirani kako bi se postigle željene karakteristike organizma


(…) uzgajalo se 69 genetski modificiranih biljaka (…)

JL, 24.02.2004.


(…) oprečne stavove kao one o genetski modificiranoj (GM) hrani (…)

JL, 24.02.2004.