generacijska inicijativa

im. ž    inicijativa pokrenuta od neke generacije ili za neku generaciju


Riječ je o neformalnoj ´generacijskoj inicijativi´, započetoj krajem (…)

JL, 01.02.2002.