folder

im. m     računalna datoteka


Bagle se smješta u Windows/system folder te dodaje zapise (…)

VL, 27.01.2004.