flash disk

medij za pohranu podataka


Što se tehnikalija tiče, uređaj bi trebao – vrtjeti sve
dostupne audio/video formate, biti klizne forme sa sakrivenim tipkama za upravljanje, podaci bi se pohranjivali na flash disku, a napajao bi se preko utora za slušalice.

www.tportal.hr, 17.05.2007