flagship

pridj.    glavni


(…) osim flagship dućana u New Yorku, (…)

Tkalča News, br. 15, 2006.