fiksan

pridj.    koji je statičan; koji nije mobilan


fiksni uređaj

(…) više podsjeća na mobilne telefone nego na fiksne uređaje (…)

Dnevnik, 03.03.2004.


fiksni telefon

Prvi fiksni telefon s ugrađenim (…)

Dnevnik, 03.03.2004.


fiksna telefonija

(…) monopolist u fiksnoj telefoniji (…)

PT10, 21.05.2002.


fiksna telefonska linija

Fiksne telefonske linije već nam se godinama stalno kvare.

Gloria IN, 21.08.2013.