fibroblast

im. m    vrsta stanica vezivnoga tkiva


(…) medicinsku tehniku baziranu na injektiranju fibroblasta u serumu i kremi (…)

Grazia, br. 32, 19.09.2006.