e-poslovanje

poslovanje preko interneta


Hrvatski dani Interneta – korak prema e-poslovanju
Šesti Hrvatski dani Interneta središnji su događaj okupljanja tvrtki i korisnika koji se bave Internet tehnologijom u Hrvatskoj. Tema ovogodišnjih Dana koji se održavaju od 12. do 14. lipnja u Rijeci iznimno je atraktivna – ponajviše će se govoriti o elektroničkom poslovanju.

JL, 12.06.2002.