e-pošta

elektronska pošta; prema engl. e-mail; v. e-mail poruka


Između 75 i 80 posto dolazeće e-pošte biva blokirano (…)

JL, 14.01.2004.


e-poštom

Procjenjuje se kako će križanci prijenosnog telefona i fotoaparata tijekom iduće godine moći snimati megapikselne fotografije s blicem, pogodne za slanje e-poštom.

JL, 14.01.2004.