nadogradnja

im. ž     dopunjavanje i poboljšavanje softvera, aplikacija i dr. računalnih programa i servisa


Apple priprema drugu Panther os nadogradnju

JL, 26.11.2003.