nadložak

im. m    koji se stavlja na nešto, nadstolnjak i sl. što se stavlja nad što drugo


nadložak 90 X 200 cm

Lesnina, reklamni katalog, 01.03.2007.