kakuro

im. m   vrsta logičke igre s brojevima u kojoj igrač treba umetnuti brojeve na odgovarajuće mjesto u mrežu sličnu križaljci; sast. od jap. riječi  kasan “dodatak” i kurosu koja označava jap. izgovor engl. riječ cross


JL, 21.07.2013.