kalendariziranje

im. sr    odrediti datum


Kalendariziranje

Smirite se, nije nikakva prostačina, samo jedna od najnovijih birokratskih kreacija. Stvorena je u Italiji spajanjem riječi kalendar i «-izirati» i vrlo je brzo ušla u svakodnevnu upotrebu, sa sličnim groznim riječima. Znači odrediti datum, definirati rok.

JL, 20.11.2003.