hacker

im. m    vješt korisnik računala; vješt računalni programer; koji zloupotrebljava računala kako bi došao do tuđih podataka; v. haker


U subotu u 18 sati hackeri su napali HT-ove HThinet servere

Rep., 23.04.2001.