all inclusive

im. m   ono što uključuje sve


Vlasnik, Lj.K. bio je pionir all inclusivea

JL, 14.07.2013.