calculator

im. m    aplikacija ili pomoćni računalni program za računanje


crv prvi izvršavanju otvara Windows Calculator aplikaciju

VL, 27.01.2004.