big screen

naziv za kino; u engl. jeziku obično neformalan naziv


Odmak od lokalnog ka globalnom, odabir Hollywooda kao mjesta radnje i odluka da se u romanu pozabavi dvjema trenutačno možda i najprovokativnijim “svjetskim” temama, kloniranjem i pedofilijom, njezinu romanu daje odlike “big screen” priče, što prepoznaje i autorica uplićući u roman fabularnu liniju koja tematizira pisanje scenarija.

JL, 27.01.2004.