big air

naziv za visoki skok u sportovima poput snowboardanja, skateboardanja i BMX  utrkama


Big air najjednostavnija je disciplina vezana uz veliku skakaonicu

HT Mobile Magazin, br.  3/2004.