attachment

im. m    privitak; dokument koji se prilaže, dodaje elektronskoj poruci


Stručnjaci ističu da se novi virus širi brzo i upozoravaju korisnike računala da ga odmah izbrišu ako ga dobiju preko elektronske pošte. Od dosad 17 pogođenih zemalja, najgore su prošli SAD, Velika Britanija i Francuska. Goner je u mogućnosti onesposobiti antivirusne programe u računalima, a lažne poruke dolaze pod jednostavnim imenom «Hi» i dodatkom (attachment) pod nazivom «Goner.scr».

JL, 06.12.2001.