assemblage

im. m     umjetnička tehnika spajanja različitih materijala u jedinstveno djelo


Autor tu, naime, pronalazi svoj «treći put» kojim iščitava i na specifičan način predstavlja slojeve povijesti što ih naziva «velovima», koristeći se pritom metodama kolažiranja, ready-madea i assemblagea. Ti su postupci proizašli iz medija, koncipirani poput videoklipova sazdanih od arheologije, astronomije, književnosti, povijesnih činjenica, religije, legendi, slikarstva, kiparstva i naravno arhitekture.

JL, 06.12.2001.