arukone

im. m   logička igra koja pronalaženja načina povezivanja brojeva popularizirana u Japanu


na zabavnim stranicama u novima stoji kao naziv igre

JL, 21.07.2013.