smart conference

sustav kojim se omogućava stvaranje više konferencijskih dvorana  unutar istoga prostora


Smart conference sustav omogućuje nam da pritiskom na samo jednu tipku stvorimo više malih konferencijskih dvorana unutar jedne velike dvorane.

www.smartcom.hr, 21.11.2008.